درخواست مشاوره حقوقی

شرح مشکل:

مراحل کاری مشاوره حقوقی:

دستیار یک موسسه حقوقی نیست بلکه یک سامانه اینترنتی بر پایه فناوری‌های نوین است که با رعایت کلیه ضوابط و شئونات وکالت، حسب درخواست کاربران نسبت به معرفی تخصص و توانایی وکلای متناسب با نیاز آنها اقدام می‌کند و به هیچ وجه در امور وکالت و تعیین حق الوکاله مداخله نمی‌کند.از این‌رو تمامی اقدامات وکلا بدون هرگونه واسطه و صرفاً بر اساس مجوز و اختیارات حاصله از پروانه وکالت آنها صورت می پذیرد.

X