درخواست تنظیم و بررسی قرارداد

شرح مشکل:

مراحل کاری درخواست تنظیم و بررسی قرارداد:

  • درخواست خود را شرح دهید.
  • متناسب نیازتان نظر حقوقی و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت کنید.
  • با مقایسه وکیل خود را انتخاب کنید و جلسه مشاوره داشته باشید.
  • برای شروع فرآیند کافیست ۵۰% مبلغ را پرداخت نمایید و الباقی را پس از تنظیم پیش نویس پرداخت کنید.
  • پس از تایید شما با وکیل تسویه می گردد.

دستیار یک موسسه حقوقی نیست بلکه یک سامانه اینترنتی بر پایه فناوری‌های نوین است که با رعایت کلیه ضوابط و شئونات وکالت، حسب درخواست کاربران نسبت به معرفی تخصص و توانایی وکلای متناسب با نیاز آنها اقدام می‌کند و به هیچ وجه در امور وکالت و تعیین حق الوکاله مداخله نمی‌کند.از این‌رو تمامی اقدامات وکلا بدون هرگونه واسطه و صرفاً بر اساس مجوز و اختیارات حاصله از پروانه وکالت آنها صورت می پذیرد.

  • رازداری و حفظ اطلاعات شما جزو وظایف حرفه ای ما است.